czynna od 6:30 do 17:00

Wychowawcy świetlicy:

Alicja Choynacka-Sańka, Bożena Gusar, Justyna Krzyżak, Izabela Matławska, Iwona Obcowaska- Cencora, Edyta Pencak .

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

- zajęcia plastyczne, techniczne,
- gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,
- zajęcia przyrodnicze,
- zajęcia integrujące grupę,
- zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia czytelnicze, umuzykalniające.

View the embedded image gallery online at:
http://sp39.szczecin.pl/swietlica#sigFreeIdfbc1a83c02

Regulamin pracy świetlicy szkolnej.