Informacje dla rodziców:

Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 prosimy o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły lub na świetlicy szkolnej 

"Karty zapisu dziecka na świetlicę"

 z dołączonym zaświadczeniem o zatrudnieniu z podaniem  okresu  zatrudnienia.

 • Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/19 6:30 – 17:00.
 • Wnioski do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.
 • Świetlica szkolna przeznaczona jest głównie dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub matek i ojców samotnie wychowujących.

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 

 

Wychowawcy świetlicy:

Iwona Kroplewska, Alicja Choynacka-Sańka, Anna Jezierska, Justyna Krzyżak, Katarzyna Migut, Iwona Obcowska- Cencora, Edyta Pencak .

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

 • zajęcia plastyczne, techniczne,
 • "programowanie na dywanie"
 • gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,
 • zajęcia przyrodnicze,
 • zajęcia integrujące grupę,
 • zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia czytelnicze, umuzykalniające.

View the embedded image gallery online at:
http://sp39.szczecin.pl/swietlica#sigFreeIdfbc1a83c02

Regulamin pracy świetlicy szkolnej.