SU wprowadza Szczęśliwy Numerek

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

Szkoły Podstawowej nr 39

Klasy 4-6 

 1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez koordynatora wybranego przez SU.
 2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 3. Każdego dnia nauki losowany jest inny numerek.
 4. Numery będą losowane od 1 do 24, aż do wyczerpania puli.
 5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
 6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
 7. a) odpowiedzi ustnej na ocenę;
 8. b) z pisania niezapowiedzianej kartkówki;
 9. c) zadania domowego

 Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

 1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
 2. a) pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
 3. b) aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);
 4. c) wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego
 5. Informacja o szczęśliwym numerku będzie zamieszczona w gablocie Samorządu Uczniowskiego.

Szczęśliwy numerek obowiązuje od 12 lutego 2018r. do odwołania.