PODSUMOWANIE I SEMESTRU

1a- 22 kg
1b- 0 kg
2a- 0 kg

3a – 87 kg
3b- 97 kg
4a- 24,6 kg
4b- 72,9 kg
4c- 50 kg
5a- 446,9 kg
5b- 94,3 kg
6a- 25,7 kg
6b- 8 kg
7a- 29 kg
2aGM- 3 kg
2bGM- 0 kg
3aGM- 7,5 kg

Łącznie klasy : 967,9 kg
Makulatura szkolna: 113,6 kg
Razem: 1081,5 kg
Dziękujemy za udział w zbiórce i zapraszamy do współpracy w II semestrze. Dla najlepszej klasy przewidziana nagroda pod koniec roku szkolnego.
Samorząd Uczniowski