Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie informuje, że listy dzieci zakwalifikowanych do

  • Oddziału Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 39 ul. Kablowa 14

    i do

  • klasy 1 w Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie ul. Kablowa 14

wywieszone są na tablicy informacyjnej w holu szkoły od godz. 12.00 16 kwietnia 2019 r.

Ponadto:

  • rodzice dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie

w dniach od 24-26 kwietnia 2019 r.

mają obowiązek potwierdzić wolę realizacji obowiązku przedszkolnego dziecka w Oddziale Przedszkolnym w SP 39

  • rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy 1

w dniach od 16-24 kwietnia 2019 r.

mają obowiązek potwierdzić wolę realizacji obowiązku szkolnego dziecka w kl.1 w Szkole Podstawowej Nr 39 w sekretariacie szkoły.

 

 

ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39 zaprasza rodziców na zebranie organizacyjne 3 czerwca 2019 r.

  • dzieci przyjętych do ,,0” na godz. 17.00

  • dzieci przyjętych do kl. 1 na godz. 18.00