Tradycją naszej szkoły jest udział - zaangażowanej w różne koła naukowe - młodzieży w Zachodniopomorskich Spotkaniach z Nauką. W ciągu trzeciego tygodnia września wszystkie  uczelnie wyższe Szczecina organizują różne formy zajęć dla uczniów różnych typów szkół.

04 września rozbrzmiał w Szkole Podstawowej Nr 39 pierwszy dzwonek. Wszyscy uśmiechnięci i wypoczęci, przywitaliśmy mury naszej szkoły i z zainteresowaniem, i ciekawością przyglądaliśmy się pierwszym krokom – naszej nowej pani dyrektor – Iwony Kroplewskiej.