Rekolekcje wielkopostne w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się:

27.03.19, 28.03.19, 29.03.19 (środa, czwartek, piątek)

 

  • Informujemy, że w tym roku szkolnym dni rekolekcji nie są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

  • W tych dniach będzie obowiązywał inny, specjalny plan lekcji, w którym uwzględnione zostaną także spotkania rekolekcyjne w kościele.

  • Uczniowie będą mieli także wyznaczony czas na zjedzenie obiadu .

  • Świetlica szkolna, oddział przedszkolny pracować będzie bez zmian.

Szczegółowy plan zajęć na te dni zostanie podany w terminie późniejszym (strona internetowa szkoły, gabloty na korytarzach szkolnych)