Tradycją naszej szkoły jest udział - zaangażowanej w różne koła naukowe - młodzieży w Zachodniopomorskich Spotkaniach z Nauką. W ciągu trzeciego tygodnia września wszystkie  uczelnie wyższe Szczecina organizują różne formy zajęć dla uczniów różnych typów szkół.

9.09.2017 r. - 21 uczniów klas gimnazjalnych, pracujacych w ramach Koła Młodych Ekologów, Koła Naukowego Biologów i Koła Chemicznego w Szkole podstawowej nr 39 w Szczecinie wzięło udział w wykładzie prof. ZUT dr. hab. inż. Beaty Seremek - "Różnorodność form rozmnażania u zwierząt". Nastepnie ta sama grupa podjęła się izolacji DNA z komórek roślinnych, realizując warsztaty "Izolacja DNA - pierwszy krok do badań genetycznych", zorganizowane przez mgr K. Woźniak i mgr inż. Sonię Hiller.

Wielu wrażeń dostarczyły również warsztaty chemiczne "Poczuj chemie do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. właściwości związków nieorganicznych". W trakcie warsztatów uczniowie miedzy innymi identyfikowali różne jony, wykrywali białko w produktach spożywczych i wyznaczali twardość wody z zastosowaniem miareczkowania. Wszystkim warsztaty i wykład bardzo się podobały i już dziś piszą się na następny rok.

 

Izabela Matławska - opiekun kół naukowych