PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI -
Szczecińskie Szkoły Potrzebującym-jedynej o tak szerokim zasięgu i tego rodzaju akcji w naszym regionie!!! 

Celem tego przedsięwzięcia jest zaktywizowanie młodzieży szczecińskich szkół do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.

Efektem tej aktywności będzie zebranie artykułów papierniczych i chemicznych oraz funduszy jako materialnego wsparcia najuboższych. Do akcji przyłączyło się około 60 szkół!!!

 

ISKIERKOWE DNI trwać będą od 4.12.2017 r. do 9.02.2018 r.

jPRZEBIEG AKCJI w naszej szkole:
 SŁODKIE DNI - pozyskanie funduszy ze sprzedaży " słodkości".
 PACHNĄCE DNI - zbiórka środków czystości dla potrzebujących ( Dom Samotnej Matki, Świetlice Środowiskowe)
 DNI CIEPŁA RODZINNEGO - rozwijanie empatii i otwarcia na drugiego człowieka.
 KOLOROWE DNI- zbiórka art. papierniczych i gier planszowych, zabawek (hospicja)


FINAŁ AKCJI 19 marca 2018r. godz.11:00 Teatr Współczesny
PODZIAŁ I ROZLICZENIE FUNDUSZY marzec/kwiecień2018r.
Wszystkie fundusze pozyskane w czasie trwania akcji zasilą konto Iskierki Radości, której celem jest pomoc finansowa i rzeczowa dla najbardziej potrzebujących uczniów. Zgromadzone fundusze zostaną rozdzielone miedzy szkoły biorące udział w akcji, a następnie rozdysponowane wśród uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane
artykuły chemiczne i papiernicze szkoły przekażą ośrodkom opiekuńczo -wychowawczym, hospicjom, domom samotnej matki, schroniskom dla bezdomnych i pogotowiom opiekuńczym.