Harmonogram wyjazdów na basen
Szkolnych Kół Żeglarskich w SP Nr 39
w ramach nauki i doskonalenia pływania

UWAGA!

(terminy wyjazdów tylko do końca roku kalendarzowego 2017;
terminy wyjazdów w roku 2018 będą podane później)

Grupa 1 i 2 (klasy 2 i 3 SP)
(opiekunowie Pani I. Śliżewska i Pani. E. Szczęsna
 12 listopad 2017r. (8.00- 9.30 i 9.30 – 11.00)
 3 grudnia 2017r. (8.00- 9.30 i 9.30 – 11.00)
 10 grudnia 2017r. (8.00- 9.30 i 9.30 – 11.00)

Grupa 3 i 4 (klasy 4 SP i 2 Gim)
(opiekunowie Pani B. Zbiorczyk i Pani B. Gusar)
 19 listopad 2017r. (8.00- 9.30 i 9.30 – 11.00)
 26 listopad 2017r. (8.00- 9.30 i 9.30 – 11.00)
 17 grudnia 2017r. (8.00- 9.30 i 9.30 – 11.00)

*Wszelkie zapytania kierować bezpośrednio do opiekunów poszczególnych grup.

Szkolny koordynator projektu
Kół Żeglarskich Bożena Gusar