Dzieci z Koła Morskiego w okresie Bożego Narodzenia stworzyły morskie bombki.