Związku z feriami szkolnymi, które przypadają w styczniu kontynuacja wyjazdów na
basen odbywać się będzie zgonie z poniższym harmonogramem.


Grupa 1 i 2 ( opiekunowie Pani I.Śliżewska i Pani E. Szczęsna)
Terminy:
 4 luty 2018r. (godz. 8.00- 9.30 i 9.30- 11.00)
 18 luty 2018r. (godz. 8.00- 9.30 i 9.30- 11.00)

Grupa 3 i 4 (Pani B.Zbiorczyk i Pani B.Gusar)
Terminy:
 11 luty 2018r. (godz. 8.00- 9.30 i 9.30- 11.00)
 25 luty 2018r. (godz. 8.00- 9.30 i 9.30- 11.00)

Koordynator szkolnego programu SKEM
Bożena Gusar