Dzieci z naszej świetlicy szkolnej, pod opieką wychowawczyni pani Edyty Pencak , biorą udział w akcji WSiP Wielka Mapa Polski.
Akcja ma na celu wymianę pocztówkową pomiędzy szkołami. Każda szkoła, która zapisze się
do akcji, otrzyma Wielką mapę Polski. My już otrzymaliśmy!
Co to jest Wielka mapa Polski?
- to mapa fizyczna Polski o wymiarach 140 cm x 100 cm.
- mapa ma wielką wartość edukacyjną, znajduje się obecnie w świetlicy.
-  na mapie można odnajdować i zaznaczać miejscowości, z których będą przychodzić pocztówki oraz ciekawe miejsca znajdujące się w ich najbliższej okolicy. Można również umieszczać na niej nadsyłane kartki pocztowe.
-  na mapie znajdują się zdjęcia prezentujące stolice wszystkich województw w Polsce.
W ramach zajęć z mapą poznajemy różne zakątki kraju, oglądamy filmy, zdjęcia, pokazy slajdów, czytamy artykuły, ciekawostki. Uczymy się jak poprawnie adresować i pisać listy oraz pocztówki. Nawiązujemy kontakty z innymi szkołami i uczniami.
Uczymy się przez zabawę !!!
Opr. E.P.