WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO rok 2019

 

 

Część

egzaminu

Uzyskany wynik przez uczniów

naszej szkoły

Stanin uzyskany przez szkołę

w kraju

Średni wynik procentowy

w kraju

Średni wynik procentowy

w mieście Szczecinie

 

j. polski

 

 

69,74%

 

stanin 7- wysoki

63%

65,39%

 

historia + wos

 

 

67,35%

 

stanin 7- wysoki

59 %

61,78%

 

przedmioty przyrodnicze

 

 

66,54%

stanin 8- bardzo wysoki

49 %

52,07%

 

matematyka

 

 

56,08%

 

stanin 8- bardzo wysoki

43 %

47,12%

 

j. angielski podstawowy

 

 

79,4%

stanin 7 - wysoki

68%

76,37%

 

j. angielski rozszerzony

 

 

66,51 %

--------

 53%

62,80%

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY rok 2019

  

 

Część

egzaminu

Uzyskany wynik przez uczniów

naszej szkoły

 

Stanin uzyskany przez szkołę

w kraju

Średni wynik procentowy

w kraju

Średni wynik procentowy

w mieście Szczecinie

 

j. polski

 

 

68,38%

 

stanin 6- wyżej średni

63 %

64,01 %

 

matematyka

 

 

57,05%

 

stanin 7- wysoki

45 %

47,36 %

 

j. angielski

 

 

61,08 %

 

stanin 6 - wyżej średni

59 %

66,39 %