Informujemy rodziców i uczniów klas IV-VI, że nie muszą nosić do szkoły podręczników z przedmiotów: POLSKI, MATEMATYKA, PRZYRODA, HISTORIA. Z funduszy zebranych przez samych rodziców zakupione zostały bowiem dodatkowe podręczniki, które na stałe są do dyspozycji nauczycieli i znajdują się w klasach.

Rada Rodziców